Un artígo realizado por investigadores do CIQUS, portada da revista JACS

Un artigo recente dos investigadores do CIQUS Félix Freire (investigador Ramón e Cajal) e José Manuel Seco, pertencentes ao Grupo de Ricardo Riguera e Emilio Quiñoá, foi seleccionado como portada do último número da revista JACS (Journal of the American Chemical Society), sendo ademais clasificado como spotlight un dos máis destacados de entre os recentemente publicados.

O traballo describe unhas novas nanoesferas de tamaño axustable e quiralidad helicoidal obtidas a partir de complexos polímero helicoidal-ión metálico.

Esta nova familia de nanoesferas, obtidas por complexación de metais divalentes e polímeros de tipo poli(fenilacetileno), presenta dúas interesantes propiedades: a) o seu diámetro pode ser axustado en función da relación polímero/ión metálico e b) pódese cambiar o seu sentido de xiro helicoidal engadindo ións metálicos. Ademais, expuxéronse exemplos que demostran a súa capacidade de encapsulamento, por exemplo con nanopartículas magnéticas de óxido de ferro, puntos cuánticos e marcadores fluorescentes.

As nanoesferas formadas por autoensamblaje supramolecular son de gran interese para encapsular moléculas funcionais para a súa posterior subministración, podendo ser utilizadas nunha ampla variedade de tecnoloxías, tales como a subministración de fármacos, cosméticos e nanoreactores.

Este artigo é a continuación de dous traballos anteriores publicados na prestixiosa revista Angewandte Chemie durante 2010 e 2011, e que se enmarca nunha liña de traballo sobre sensores baseados en polímeros intelixentes que responden a estímulos externos.Facebooktwitterlinkedinmail

Comments are closed.