Resolución provisional das axudas da escola de doutoramento internacional de ciencias biomédicas e tecnoloxías da saúde

Reunida a Comisión de Selección do programa de axudas predoutorais, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de teses de doutoramento no marco da escola de doutoramento internacional de ciencias biomédicas e tecnoloxías da saúde e unha vez revisada a documentación presentada polos candidatos solicitantes resolveu:

Publicar como admitidas a trámite as solicitudes referidas no Anexo I, e como excluídas as referidas no Anexo II desta resolución.

A publicación desta lista provisional no taboleiro de anuncios do Reitorado servirá de requisito aos interesados/as para que, no prazo de 10 días poidan efectuar a subsanación da documentación a presentar (ata o día 21 de Outubro de 2011).

Acceder a resolución complenta premendo AQUI.Facebooktwitterlinkedinmail

Comments are closed.