O futuro o microscopio…Metalopéptidos como ferramentas químicas dirixidas ao ADN.

Coñece de primeira man como será o futuro. Os nosos investigadores preséntanche as súas liñas de investigación máis prometedoras encamiñadas a mellorar a calidade de vida e a xerar emprego, riqueza e desenvolvemento social e económico.

Hoxe presentámosvos un proxecto desenvolvido por Miguel Vázquez López, “Metalopéptidos como ferramentas químicas dirixidas ao ADN”, que se leva a cabo no CIQUS.

Proxecto: Metalopéptidos como ferramentas químicas dirixidas ao ADN

Grupo de investigación: Miguel Vázquez López

Institución: CIQUS (USC)

Investigador principal: Miguel Vázquez López

Proxecto

Un dos campos máis activos en química biolóxica e en química médica é o desenvolvemento de moléculas con utilidade terapéutica, incluíndo as que actúan a nivel do ADN.

Os compostos estudados ata a data presentan moitas limitacións, entre as que destacan os problemas de especificidade na secuencia de unión de ADN, e a conseguinte toxicidade, así como os problemas na estabilidade química e na internalización celular, que dificultan a súa aplicación terapéutica.

O noso proxecto, que se sitúa na fronteira da Química, Bioloxía e a Medicina, formula dar solución a estes problemas, explorando as posibilidades de axentes de unión ao ADN non clásicos derivados demetalopéptidos, é dicir, complexos metálicos derivados de ligandosconstituídos polas unidades estruturais das proteínas, os aminoácidos.

Os resultados

Durante os 3 anos que levamos con este proxecto, conseguimos desenvolver unha metodoloxía sintética que nos permite acceder ametalopéptidos biofuncionales de forma rápida, sinxela e efectiva.

Seguindo esta metodoloxía construímos metalopéptidos de rutenio capaces de unirse ao ADN e que presentan propiedades citotóxico. Ademais desenvolvemos un método que nos permite controlar aquiralidad dos metalopéptidos, unha propiedade química de crucial importancia nun contexto biolóxico.

Os primeiros resultados os hemos publicado en revistas internacionais de alto impacto e temos listos outros traballos que enviaremos para a súa publicación proximamente.

Cronograma

O proxecto encóntrase no seu cuarto ano (4 de 6). Durante os dous primeiros anos desenvolvemos a metodoloxía sintética e dende o terceiro ano comezamos a deseñar, construír e estudar metalopéptidosbiofuncionales específicos

Propiedade intelectual

Aínda non se xerou ningunha patente, pero será factible facelo cos últimos resultados obtidos e que aínda non foron publicados.

Colaboradores

Ao tratarse dun proxecto netamente multidisciplinar, dispoñemos dunha ampla rede de colaboradores nacionais e europeos que participan ou participaron nalgunha fase deste, todos eles pertencentes ao ámbito académico.

Internacionalización

Un dos membros do equipo investigador é membro do COST ACTIONCM 1105 “Functional Metal Complexes that Bind to Biomolecules”.

Este proxecto tamén recibiu financiamento dunha institución científica internacional, o International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL).Facebooktwitterlinkedinmail

Comments are closed.