O futuro ao microscopio…Serotipos, xenes de virulencia e tipado molecular de E. coli produtores de betalactamasas de espectro estendido (BLEEs). Caracterización do clon emerxente intercontinental O25:H4-ST131

Coñece de primeira man como será o futuro. Os nosos investigadores preséntanche as súas liñas de investigación máis prometedoras encamiñadas a mellorar a calidade de vida e a xerar emprego, riqueza e desenvolvemento social e económico.

Hoxe presentámosvos un proxecto desenvolvido dende o Departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía, Facultade de Veterinaria, Universidade de Santiago de Compostela.

Proxecto: Serotipos, xenes de virulencia e tipado molecular de E.coli produtores de betalactamasas de espectro estendido (BLEEs). Caracterización do clon emerxente intercontinental O25:H4-ST131

Grupo de investigación: GI-1222-Laboratorio de Referencia deEscherichia coli (LREC)

Institución: Departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía, Facultade de Veterinaria, Universidade de Santiago de Compostela
Investigador principal: Jorge Blanco

Proxecto

Recentemente emerxeu a nivel mundial o clon multirresistenteO25b:H4-ST131 produtor de CTX-m-15 (Branco et al. J Antimicrob Chemother, 2009; 63,1135-1141). O estudo actual foi levado a cabo para avaliar a prevalencia do clon ST131 entre illados recentes de E.coli produtores de betalactamasas de espectro estendido (BLEE) e identificar novas variantes deste clon. Un total de 77 illados de E.coli produtores de BLEE (ECBLEE) obtidos de infeccións extraintestinais (fundamentalmente urinarias) no ano 2012 analizáronse para o status ST131 por un esquema de PCR baseado na detección de polimorfismos de nucleótido simple (SNPs) nos xenes mdh e gyrB. Os illados positivos posteriormente confirmáronse como ST131 usando o sistema MLST de Achtman e algúns representativos analizáronse tamén polo esquema MLST do InstitutoPasteur. Ademais determinouse o tipo de encima BLEE, serotipos, xenes de virulencia, grupos filoxenéticos e perfís de PFGE con XbaI.

Resultados e conclusións

O 61% dos ECBLEE estudados pertenceron ao clon ST131. Os illados ST131 presentaron unha media (8,2) de xenes de virulencia significativamente superior á encontrada entre os illados ST131 negativos (4,2). Detectouse a emerxencia dunha nova variante do clon O25b:H4-B2-ST131 cunha nova combinación de xenes de virulencia.

A prevalencia do clon ST131 entre illados de ECBLEE no ano 2012 resultou ser moi superior á encontrada nos anos 2006 (23%), 2007 (23%) e 2008 (20%) no Hospital Universitario Lucus Augusti. Segundo os nosos datos, este é o primeiro estudo no que se detectan as variantes ONT:H4-B2-ST131 e O16:H5-B2-ST131 en Europa.

Os resultados obtidos indican que entre os illados de ECBLEE existe unha alta clonalidad que apoia o desenvolvemento de posibles vacinas fronte aos clons emerxentes altamente virulentos e con resistencia múltiple aos antibióticos. Neste sentido estamos a colaborar coa empresa BIOFABRI nun proxecto INNTERCONECTAfinanciado polo CDTI-FEDER.

Colaboracións

Este estudo foi realizado en colaboración en coa Unidade deMicrobiologia Clínica, Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.
Nos estudos de caracterización do clon O25b:H4-ST131 estamos a colaborar con varios grupos da Rede Española de Investigación en Patoloxía Infecciosa (REIPI) http://www.reipi.org/index.php/es/ e con varios centros internacionais (Facultei de Médecine, Universités Paris Diderot et Paris Nord, PRES Sorbonne Paris Cité; InfectiousDiseases,VA Medical Center, Minneapolis).

Financiamento

Os estudos están sendo financiados Ministerio de Economía e Competitividade, Instituto de Saúde Carlos III, Fondo de Investigación Sanitaria, CDTI (Goberno de España), a Xunta de Galicia e o FEDER.

Facebooktwitterlinkedinmail

Comments are closed.