O futuro ao microscopio… Ámbito de control intelixente e distribuído para o despregamento doado e rápido de robots en ámbitos descoñecidos

Coñece de primeira man como será o futuro. Os nosos investigadores preséntanche as súas liñas de investigación máis prometedoras encamiñadas a mellorar a calidade de vida e a xerar emprego, riqueza e desenvolvemento social e económico.

Hoxe presentámosvos un proxecto desenvolvido dende o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías dá Información (CITIUS).

Nome e apelidos: Roberto Iglesias Rodríguez

Grupo de investigación: Centro Singular de Investigación enTecnoloxías dá Información (CITIUS)

Institución: Universidade de Santiago de Compostela

Proxecto

O despregamento rápido e doado de robots en ámbito novos é necesario para conseguir que poidan operar fóra dos centros de investigación sen a supervisión de especialistas.

O éxito de robots móbiles autónomos restrínxese hoxe a escenarios de aplicación ben definidos, coñecidos a priori, e nos cales se definen con claridade as condicións de contorno ou situacións ás que lles vai ter que facer fronte o robot. Neste tipo de ámbitos, o robot opera con programas de control preestablecer e especificamente deseñados para o ámbito. Este proxecto intenta intentou superar esta limitación: en concreto desenvolvemos un escenario de control distribuído a través do que se consegue que os robots poidan operar en novos ámbitos tras un curto período de adaptación.

Resultados esperados e obtidos

Fixemos o desenvolvemento hardware e software dun sistema multiaxente autoorganizable. O sistema está formado por cámaras distribuídas no ámbito e robots autónomos. Dende as cámaras detéctanse e identifican eventos que requiren a presenza de robots. Estas cámaras apoian a navegación dos robots no ámbito. Tamén desenvolvemos un robot guía de propósito xeral capaz de aprender rutas que logo pode reproducir e usar para guiar os visitantes nun evento. Calquera persoa (responsable do evento no que participa o robot) lle pode ensinar ao robot rutas de interese e mesmo gravar información que logo o robot é capaz de reproducir unha vez que segue estas rutas.

Fase na que se encontra o proxecto

O proxecto encóntrase na súa fase final, espérase que remate o 31 de marzo de 2013

Colaboradores e asociados ao proxecto

Posicionouse como EPO ( Entidades Promotora Observadora), o museo DOMUS, Casa do Home (A Coruña). De feito levamos a cabo demostracións neste museo e o seu papel no proxecto foi moi relevante.

Internacionalización

Participaron no proxecto investigadores do Intelligent Systems Research Centre, University of Ulster, UK.

Facebooktwitterlinkedinmail

Comments are closed.