O CiTIUS atrae unha das 4 axudas ‘Jóvenes Investigadores’ do MINECO en Tecnoloxías da Información

O investigador postdoctoral do centro Juan Carlos Vidal logra así o financiamento necesario para desenvolver o proxecto de e-Saúde RECARGA durante o próximos tres anos.


O Ministerio de Economía e Competitividade (MINECO) vén de conceder un dos seus Proxectos I+D+i para Mozos Investigadores a Juan Carlos Vidal, investigador postdoutoral do CiTIUS. A axuda, enmarcada no Programa Estatal de I+D+i Orientada a Retos da Sociedade, recoñeceu unicamente 4 candidaturas da área de Tecnoloxías da Información (TI) en toda España, e financiará con máis de 200.000 € durante os próximos tres anos a actividade do proxecto RECARGA: Soft Computing para analíticas de gamificación en rehabilitación cardíaca.

Juan Carlos Vidal durante o último «Inside The Lab», a gran xornada de demostración tecnolóxica do CiTIUS.

Un xogo saudable

As enfermidades cardiovasculares son a primeira causa de falecemento en Occidente, causando só en Europa 4 millóns de mortes ano. O proxecto RECARGA proponse utilizar técnicas de gamificación para facilitar a execución dos plans de Rehabilitación Cardíaca (RC), destinados a pacientes vítimas dun episodio cardiovascular grave. Estes programas son de actuación multifactorial, e están encamiñados a asegurar unhas condicións físicas, mentais e sociais óptimas a aqueles pacientes que sufriron un evento coronario, permitíndolles ocupar un lugar normal na sociedade polos seus propios medios.

Partindo da premisa de que o fin das técnicas de gamificación é potenciar a motivación, o compromiso, o esforzo e outros valores positivos comúns aos xogos, a finalidade do proxecto é aplicar este tipo de técnicas tratando de promover un estilo de vida saudable nos pacientes, favorecendo o seu benestar; para iso é imprescindible «persoalizar» a gamificación dos plans de RC ás características de cada paciente, co gallo de aumentar o seu fidelización e motivación. Con todo, as plataformas actuais de gamificación non soportan mecanismos avanzados de persoalización dos xogos, nin tampouco analíticas relacionadas co comportamento dos usuarios sobre as que apoiar as decisións de adaptación que deben tomar os profesionais médicos.

Con esta carencia como punto de partida, o proxecto desenvolverá algoritmos baseados en técnicas de Soft Computing para facer viable a toma de decisións na persoalización dos plans gamificados de RC, adaptándoa ás características de cada paciente.

A estratexia para lograr este obxectivo consistirá en desenvolver novos algoritmos que permitan o descubrimento automático do fluxo real de actividades seguido polos pacientes, a estimación dos tempos de execución das devanditas actividades, e a predición de excepcións e problemas no progreso dos pacientes durante a realización dos plans gamificados. Ademais, tanto estes algoritmos de gamificación, como a aplicación móbil que se desenvolverá para soportar a execución dos plans, acabarán sendo integrados con PROCARDIA, a plataforma de xestión do programa de RC que na actualidade está xa a implantarse no Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela (CHUS

Facebooktwitterlinkedinmail

Here's your chance to leave a comment!