No laboratorio con…Emilio Martínez Núñez profesor titular e investigador do CIQUS

No laboratorio con… é un espazo onde semanalmente vos presentaremos, a través de 5 preguntas, o talento e a excelencia dos investigadores de Campus Vida.

Hoxe presentámosvos a Emilio Martínez Núñez profesor titular e investigador del CIQUS.

Nome e apelidos: Emilio Martínez Núñez

Posto /Grupo de investigación: Profesor Titular

Institución: Universidade de Santiago de Compostela

É Profesor Titular de Química Física dende o 2007. As súas liñas de investigación céntranse na simulación computacional de procesos dinámicos, reactivos ou non, en fases gas e condensada. Nestes campos é autor de 80 artigos de investigación, impartiu máis de 20 seminarios e conferencias en varias universidades españolas e estranxeiras e foi IP de proxectos nacionais.
Tamén participou nun consorcio internacional financiado pola NSF(EUA) formado por varias universidades europeas e americanas para adestrar estudantes americanos en técnicas computacionais.

1. Quen é para ti o científico máis importante do século XX? Porqué?

Sen lugar a dúbidas Albert Einstein polo desenvolvemento da teoría da relatividade restrinxida e a xeral, que supuxeron unha nova forma de entender o universo, introducindo conceptos contrarios á intuición.
A outra teoría importante do século XX foi a mecánica cuántica, e aínda que foi desenvolvida por unha serie de científicos, destacaría a Max Planck, Niels Bohr e Erwin Schrödinger. O propio Einstein, baseándose no traballo de Planck, explicou teoricamente o efecto fotoeléctrico.
Estas dúas teorías, relatividade e cuántica, tiveron un impacto importante nas nosas vidas e moitos dos avances tecnolóxicos dos que gozamos hoxe en día dificilmente teríanse conseguido sen a formulación destas.

2. Un descubrimento que cambiou o mundo? Porqué?

Existen moitos, algúns citados na resposta anterior, pero citarei só tres dos máis relevantes que cambiaron o mundo en diversos momentos da historia:

  • A roda, descuberta hai uns 5000 anos, supuxo un enorme avance para o mundo da época.
  • A teoría de Copérnico de que a Terra xira arredor do sol e non ao contrario foi tremendamente desafiante na súa época. A pesar de que esta idea foi xa superada por teorías modernas, deu pé a avances extraordinarios en séculos posteriores.
  • Internet, por achegar as persoas como ningún outro invento da historia.
A outra teoría importante do século XX foi a mecánica cuántica, e aínda que foi desenvolvida por unha serie de científicos, destacaría a Max Planck, Niels Bohr e Erwin Schrödinger. O propio Einstein, baseándose no traballo de Planck, explicou teoricamente o efecto fotoeléctrico.
Estas dúas teorías, relatividade e cuántica, tiveron un impacto importante nas nosas vidas e moitos dos avances tecnolóxicos dos que gozamos hoxe en día dificilmente teríanse conseguido sen a formulación destas.

3. Porqué decidiches ser investigador?

O meu interese polo mundo da investigación probablemente comeza cando me regalan o meu primeiro ordenador, un ZX Spectrum de 48 K. Á parte de usalo para algún xogo, pronto comecei a programar códigos BASIC sinxelos para resolver ecuacións ou pequenos problemas matemáticos. Anos máis tarde, cando comecei a estudar Química, decateime no campo teórico-computacional. de que o meu perfil investigador se encadraba.

4. Cal é a túa liña de investigación máis relevante? Que resultados esperades obter e que impacto poden ter na sociedade?

As miñas liñas de investigación actuais son:
  • Dinámica química de superficies. Os procesos de colisións de gases con superficies xogan un papel relevante en campos como catálise, corrosión, materiais, etc. O primeiro paso nestas colisións é a transferencia de enerxía entre o gas e a superficie. A cantidade de enerxía transferida neste proceso determinará a probabilidade de reacción do gas (descomposición deste ou de reacción coa superficie).
Recentemente propuxemos un modelo matemático que describe a cantidade de enerxía transferida nas colisións e que funciona nun rango moi amplo de enerxías de colisión. Os nosos esforzos futuros céntranse en determinar como inflúen o tamaño do gas, a súa masa e as súas frecuencias de vibración na eficiencia de transferencia de enerxía.
  • Dinámica de reaccións en fase gas. Dentro desta liña cabe destacar o desenvolvemento dun método para a aceleración do cálculo computacional das constantes de velocidade, desenvolvido xunto co Dr. Dmitry Shalashilin (Leeds, Reino Unido).
Este método, que con algunhas melloras foi recentemente implementar polo Dr. D. Glowacki no programa CHARMM, permite simular procesos de pregamento de proteínas (protein folding), algo que non se pode levar a cabo con métodos de dinámica molecular convencionais. Preténdese potenciar esta liña de investigación dada a estreita colaboración que existe co Dr. D. Shalashilin.

5. En que aspecto crees que o ámbito Campus Vida favorece a túa investigación?

En que se propicia dunha forma máis clara e intensa a interacción e colaboración con outros científicos de campos diferentes pero con intereses comúns.

Facebooktwitterlinkedinmail

Comments are closed.