Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS)

O obxectivo científico do Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) céntrase na aplicación de estratexias transdisciplinares para a resolución de problemas científica e tecnoloxicamente relevantes, tanto dende a perspectiva da investigación básica como da investigación aplicada, no campo da química biolóxica e o desenvolvemento de novos materiais funcionais.

 • A actividade científica do CiQUS abrangue dúas grandes áreas verticais (Química Biolóxica e Novos Materiais), e dúas áreas transversais (Química Estrutural e Química Computacional), intimamente relacionadas coas primeiras.

 • O edificio que alberga o CiQUS foi inaugurado en maio de 2010 e conta cunha superficie construída de 5.900 m2, nos que se distribúen 22 laboratorios de investigación (90m2) deseñados baixo premisas de flexibilidade, seguridade e sostibilidade, e dotados de equipamento de primeiro nivel. Nas plantas 0 e 1 do edificio atópanse os laboratorios da maior parte dos grupos que desenvolven o seu traballo no ámbito dos novos materiais, mentras nas plantas 2 e 3 concéntrase a investigación en química biolóxica.
 • O CiQUS conta ademáis con cerca de 1000 m2 adicados a instalacións de apoio instrumental, que inclúen, entre outras:
 •      Sala de resonancia magnética nuclear, con equipos Varian Mercury 300 y Varian
 •      Innova 500.
 •      Instalación radiactiva
 •      Sala de reaccións a alta presión
 •      Laboratorios de apoio instrumental: equipos de cromatografía (GC, HPLC), MS-GC,
 •      MS-HPLC, dicroismo circular, liofilizadores, caja seca, análisis termogravimétrico (TGA),
 •      calorimetría diferencial de barrido (DSC), etc.
 •      Laboratorio de femtoquímica
 •      Sala de cultivos, sala escura, cámaras frías
 •      Laboratorio PLD
 •      Laboratorio de litografía
 •      Laboratorio de electrofisioloxía
 •      Cluster de ordenadores
 •      Almacén e central de compras
 • Estos recursos compleméntanse co catálogo de servicios da RIAIDT, a maior parte ubicados no edificio CACTUS, e que incluen RMN de alto campo (Varian Innova 750, Bruker DRX-500), espectrometría de masas, microscopía electrónica e confocal, difracción de Rayos X, magnetosusceptibilidade, etc así como as plataformas tecnolóxicas asociadas.
O CiQUS conta coa adscrición inicial de 35 investigadores principais e 130 investigadores pre- e posdoutorais que, agrupados en 20 equipos, desenvolven liñas de investigación relacionadas cos ámbitos temáticos da química biolóxica e o desenvolvemento de novos materiais funcionais.
 • O CiQUS enriquecerá nun futuro o seu equipo con especialistas que complementen as capacidades deste, apoiándose para este labor no Programa de Captación de Talento desenvolvido por Campus Vida.
 • ÁREA DE QUÍMICA BIOLÓXICA
 

 • Catálise Metálica: Síntese Eficiente de Produtos Bioactivos Cíclicos
 • Química Biolóxica: Ferramentas Químicas para Estudiar Sistemas Biolóxicos (vídeo)
 • ERC – AdG “MetBioCat”: Catálise Metálica en Medios Fisiolóxicos e Células Vivas
 • Polímeros Helicoidais: Sensores e Nanoestruturas (vídeo)
 • Nanoestruturas Poliméricas: Aplicacións Biomédicas (vídeo)
 

 • Química Biolóxica Orgánica: Péptidos para recoñecemento molecular. Fotoquímica. Ferramentas químicas para estudio de mitocondrias
 • Química Biolóxica Inorgánica: Axentes de Recoñecemento de ADN, Sensores e Dispositivos Moleculares
 • Antibacterianos: Fármacos con Novos Modos de Acción
 • Viroloxía Molecular  (vídeo)
 • Plataforma de etiquetado de proteínas: Os virus como ferramentas biotecnolóxicas
 • Química Combinatoria en Biomedicina
 • Química de Carbohidratos: Novas Aplicacións en Química Biolóxica e Ciencia de Materiais
 • ÁREA DE NOVOS MATERIAIS
 

 • Química da Materia Condensada: Magnetismo e Nanotecnoloxía (vídeo)
 • ERC – StG “2DTHERMS”: Termoeléctricos Baseados en Nanoestruturas 2-D de Óxidos
 • ERC – PoC “ANTS”: Nova tecnoloxía de medición térmica para aplicacións en microcalorimetría
 • Materiais Funcionais Nanoestruturados: Ferramentas para Aplicacións Biomédicas
 

 • Polímeros: unha ferramenta para a Fabricación de Nanomateriais
 • Proxecto UE “NanoRestART“: NANOmaterials for the REStoration of works of ART
 • Química de Arinos: da Síntese Orgánica á Ciencia de Materiais (vídeo1)
 • Proxecto UE “PAMS“: Dispositivos electrónicos planos de escala atómica e molecular (vídeo2 & vídeo3)
 • ÁREA DE METODOLOXÍAS SINTÉTICAS E CATÁLISE
 • Catálise Organometálica: Desenvolvemento de Novas Reaccións Catalíticas
 • Reactividade e Catálise
 • Reactividade e Catálise
 • Área de QUÍMICA ESTRUTURAL E COMPUTACIONAL
 • Química Teórica e Computacional: Reaccións de Transferencia de Hidróxeno
 • Química Biofísica, Fotofísica e Espectroscopía
 • Modelado computacional de interaccións non covalentes que involucran nanoestruturas moleculares
 • Simulacións de Dinámica Química en Fases Gaseosa e Condensada (video)
 • RMN Biomolecular

Se desexas descargar a memoria do Centro, prema AQUÍ