Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS)

O Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS) constitúese para propiciar o desenvolvemento dunha investigación interdisciplinar no ámbito da Biomedicina, a través da interacción e colaboración dos equipos integrados no centro, e destes con grupos relevantes doutras institucións a nivel nacional e internacional.

 • A investigación realizada no CIMUS abrangue cinco grandes áreas ou unidades temáticas verticais (Cardioloxía, Endocrinoloxía e Nutrición, Neurociencia, Oncoloxía e Farmacoloxía) e duas grandes áreas horizontais (Terapias experimentais e Xenética e Xenómica Funcional).

 • O Centro, nun edificio de nova construción, conta con 12.945 m2 de superficie e 22 laboratorios de investigación. Os laboratorio do CIMUS foron diseñados baixo premisas de flexibilidade, seguridade e sostenibilidade e dispón da máis moderna tecnoloxía co fin de garantir os seus investigadores a mellor calidade nos seus resultados.
 • Entre as instalacións dispoñibles, destacan:
 •      Animal facility
 •      Unidade de cultivos celulares
 •      Unidade de imaxen e microscopía confocal
 •      Unidade de proteómica
 •      Unidade de microdisección laser
 •      Unidade de visualización de tumores in vivo
 •      Unidade de screening farmacolóxico
 •      Plataforma de Bioestadística
 •      Plataforma de Bioinformática
 •      Unidade de Xenotipado