Rede de Centros Singulares de Investigación (RCSI)

Campus Vida integra unha Rede de Centros Singulares de Investigación, especializados en diferentes ámbitos complementarios das Ciencias da Vida e organizados para garantir o equilibrio produtivo entre excelencia científica e impacto socioeconómico.

O obxectivo principal destes Centros, é incrementar a capacidade e impacto da actividade investigadora dentro da cadea de valor coñecemento-valorización-innovación e xerando impacto científico, social e económico.

A RCSI está composta por tres centros de investigación:

 

Química Biolóxica e Materiais Moleculares

Dende a súa fundación en 2011, o CiQUS (Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares) aborda tres áreas principais: Química Biolóxica e Médica, Materiais Funcionais con Aplicación Tecnolóxica e Tecnoloxías Sintéticas para o Desenvolvemento Sustentable, que están apoiadas polas áreas transversais de Química Estrutural e Química Computacional. No CiQUS traballan 180 investigadores, incluídos 4 beneficiarios de axudas ERC para un total de 5 proxectos europeos, e publican ao redor de 90 artigos por ano nas revistas con factores de maior impacto. O centro promoveu a creación de 3 compañías spin- off e desenvolveu 2 patentes.

 

 

Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas

A actividade investigadora do CiMUS (Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas) céntrase na prevención, o coñecemento e o tratamento de enfermidades crónicas en áreas como Cancro, Endocrinoloxía, Cardiovascular, Neurociencia, Xenética e Bioinformática, Nanomedicina ou Desenvolvemento de Fármacos. O principal activo do CiMUS é un equipo científico de 30 investigadores principais, varios dos cales foron ou son beneficiarios de axudas ERC, 55 postdoctorados e máis de 100 estudantes  predoctorales. O centro promoveu unha spin- off y cada ano logra preto de 20 tese doutoral, 175 publicacións científicas e 3 patentes, ademais dos seus 20 proxectos internacionais en curso.

 

 

Tecnoloxías da Información

Máis de 100 científicos traballan actualmente no CiTIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información), publicando máis de 60 artigos por ano en revistas e congresos indexados (SCI- Scopus) e defendendo ao redor de 10 tese doutoral anualmente. A estratexia de investigación apunta á excelencia no marco de 7 programas científicos: Aprendizaxe automática; Computación avanzada; E-saúde; Procesamento aproximado; Robots persoais; Sensores autónomos e Tecnoloxías da linguaxe natural. O centro tamén ten 15 licenzas de software e creou dous spin- offs:  Situm Technologies e Imagames.