Investigación

Actuando nun ámbito cooperativo e de estratexias compartidas cos Hospitais de Sistema de saúde, Universidades, fundacións e empresas, Campus Vida conforma un dinámico BIOCLUSTER DE INVESTIGACIÓN-VALORIZACION-INNOVACIÓN con capacidade para articular a interacción entre o sector clínico – coñecedor dás necesidades reais en termos de saúde humana e base para a implementación dos resultados de investigación -, e o sector produtivo, indispensable para que estes avances cheguen ao mercado.

Campus Vida define un modelo de organización científica que integra masa crítica, interdisciplinariedade, visión e obxectivos translacionais e priorización estratéxica, estruturado sobre a consolidación dá Rede de Centros Singulares de Investigación e a súa interacción coa Rede de Institutos de Investigación Sanitaria.