Escola de Doutoramento Internacional

A Escola de Doutoramento Internacional de Ciencias Biomédicas e Tecnoloxías da Saúde (Biomedical Sciences and Health Technologies Doctoral School) está dotada dunha oferta integrada e interdisciplinar en inglés na área de Biosanitaria.

Transversalidade + Unidade + Paixón pola Excelencia + Visibilidade

A través da Escola de Doutoramento Internacional, os investigadores predoctorais reciben unha formación complementaria á investigadora, con un enfásis especial na formación transversal. Organizanse cursos específicos, así como actividades de encontro ye visibilización do seu traballo que sirvan de trampolín para o desenvolvemento de futuras interaccions e colaboracions no ámbito da investigación.

 • Converter a Escola Internacional de Doutoramento nun cluster de saúde e benestar fortemente integrado no tecido académico, social e económico da comunidade galega, actuando como polo de atracción de talento e mobilidade de estudantes, profesores, investigadores e profesionais relacionados coas Ciencias da Vida.
 • Proxectar a Escola de Doutoramento á primeira liña do ámbito internacional sendo unha plataforma de lanzamento ao ámbito internacional, mediante acordos con universidades e empresas estranxeiras. O obxectivo final é posicionar internacionalmente a Escola de Doutoramento para que sirva como xerme e impulso da economía do coñecemento no campo da saúde e do benestar.
 • A Escola rexerase polo seu Regulamento Académico, que, atendendo ás normas administrativas e docentes que deberá establecer o Ministerio de Educación, contemplará:
  •      – Estructura organizativa e funcionamento dos seus órganos de goberno
  •      – Funcións, dereitos e deberes dos seus membros
  •      – Asignación de proxectos de teses así como a de tutores y directores
  •      – Rexistro das actividades, criterios de admisión, permanencia e defensa das teses
  •      – Programa formativo propio
  •      – Sistema de Garantía Interno de Calidade que permita monitorizar as actividades desenvoltas
 • Estructura de goberno:
 •      Directora: Dra. Montserrat Nogueira Alvarez
 •      Oficina técnica: Dra. Ana Canda Sánchez

 • A Escola nace con o obxetivo de formar investigadores nos seguintes ámbitos de coñecemento:
 •      – Investigación Biolóxica aplicable á saude
 •      – Mecanismos Moleculares, celulares y xenéticos da saude e a enfermidade
 •      – Innovación Terapéutica, deseño de fármacos e desenvolvemento de medicamento
 •      – Investigación Clínica e Traslacional
 •      – Investigación en Ciencias Veterinarias
 •      – Investigación en Psicoloxía Clínica e da Saude
 •      – Ámbito sociosanitario: educación para a saude
 •      – Ciencias Sociosanitarias, e Deporte, Educación Física e Ocio Saudable
 •      – Neurociencia e Endocrinoloxía
 •      – Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida
 • É importante destacar que a incorporación dos Institutos de Investigación Sanitaria asociados a grandes Hospitais da comunidade ampla o ámbito da Escola de Doutormento ata o asistencial.
 • Por outra parte, diversas empresas mostrarón xa o seu interese en ofertar tanto as súas capacidades docentes, coma a incorporación de estudantes aos seus laboratorios.
 • Na táboa adxunta recóllense os principais indicadores da futura Escola a partir dos datos asociados no Curso 2009-2010 aos programas activos que se incorporan á oferta docente no curso 2010-2011. Así mesmo, establécense os Indicadores Obxectivo para o curso 2015- 2016, que, se estiman, farán viable e competitiva a Escola sobre a garantía do mantemento de estándares de excelencia dos campus de referencia internacional.