Docencia

Escola de Doutoramento Internacional

A Escola de Doutoramento Internacional de Ciencias Biomédicas e Tecnoloxías da Saúde (Biomedical Sciences and Health Technologies Doctoral School) está dotada dunha oferta integrada e interdisciplinar en inglés na área de Biosanitaria.

Creada por acordo do Consello de Goberno da USC o 19 de abril de 2010, a Escola de Doutoramento Internacional, propiciará a incorporación de todas as universidades do Sistema Universitario Galego, así como do Servizo autonómico de Saúde (SERGAS) a través dos respectivos Institutos de Investigación Biomédica. Deste xeito, a Escola de Doutoramento xuntará todas as potencialidades no sector da saúde da comunidade galega.

 • Converter a Escola Internacional de Doutoramento nun cluster de saúde e benestar fortemente integrado no tecido académico, social e económico da comunidade galega, actuando como polo de atracción de talento e mobilidade de estudantes, profesores, investigadores e profesionais relacionados coas Ciencias da Vida.
 • Proxectar a Escola de Doutoramento á primeira liña do ámbito internacional sendo unha plataforma de lanzamento ao ámbito internacional, mediante acordos con universidades e empresas estranxeiras. O obxectivo final é posicionar internacionalmente a Escola de Doutoramento para que sirva como xerme e impulso da economía do coñecemento no campo da saúde e do benestar.
 • A Escola rexerase polo seu Regulamento Académico, que, atendendo ás normas administrativas e docentes que deberá establecer o Ministerio de Educación, contemplará:
  •      – Estrutura organizativa e funcionamento dos seus órganos de goberno
  •      – Funcións, dereitos e deberes dos seus membros
  •      – Asignación de proxectos de teses así como a de tutores y directores
  •      – Rexistro das actividades, criterios de admisión, permanencia e defensa das teses
  •      – Programa formativo propio
  •      – Sistema de Garantía Interno de Calidade que permita monitorizar as actividades
   • Estructura de goberno:
    •      Directora: Dra. Montserrat Nogueira Alvarez
    •      Oficina técnica: Dra. Ana Canda Sánchez
 • A Escola nace con o obxetivo de formar investigadores nos siguintes ámbitos de coñecemento:
  •      – Investigación Biolóxica aplicable á saude
  •      – Mecanismos Moleculares, celulares y xenéticos da saude e a enfermidade
  •      – Innovación Terapéutica, deseño de fármacos e desenvolvemento de medicamento
  •      – Investigación Clínica e Traslacional
  •      – Investigación en Ciencias Veterinarias
  •      – Investigación en Psicoloxía Clínica e da Saude
  •      – Ámbito sociosanitario: educación para a saude
  •      – Ciencias Sociosanitarias, e Deporte, Educación Física e Ocio Saudable
  •      – Neurociencia e Endocrinoloxía
  •      – Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida
   • É importante destacar que a incorporación dos Institutos de Investigación Sanitaria asociados a grandes Hospitais da comunidade ampla o ámbito da Escola de Doutormento ata o asistencial.
   • Por outra parte, diversas empresas mostraron xa o seu interese en ofertar tanto as súas capacidades docentes, coma a incorporación de estudantes aos seus laboratorios.
 • Na táboa adxunta recóllense os principais indicadores da futura Escola a partir dos datos asociados no Curso 2009-2010 aos programas activos que se incorporan á oferta docente no curso 2010-2011. Así mesmo, establécense os Indicadores Obxectivo para o curso 2015- 2016, que, se estiman, farán viable e competitiva a Escola sobre a garantía do mantemento de estándares de excelencia dos campus de referencia internacional.