Eixos estratéxicos

Campus Vida exerce a súa actuación sobre 4 eixos estratéxicos:

1

Unha agrupación estratéxica

Integrando a tódolos actores involucrados na investigación e o desenvolvemento científico-técnico, incluíndo hospitais e fundacións hospitalarias, centros de investigación, administracións, empresas...

Ler máis
 
 
2

Actuacións para a mellora docente

Novas liñas de innovación. Creación da Escola de Doutorado Internacional de Ciencias Biomédicas e Tecnoloxías da Saúde, cunha oferta integrada e interdisciplinar na área Biosanitaria.

Ler máis
 
 
3

Actuacións sobre a área de investigación

Formación dun Biocluster de I+D que integre os Centros Singulares de Investigación coa Rede de Institutos de Investigación Sanitaria e fomentando a mellora científica e a transferencia tecnolóxica

Ler máis
 
4

Actuacións sobre o concepto de Univercidade

Fomentando a integración do coñecemento no noso ámbito social sobre as bases da sostibilidade, a participación, a igualdade e a accesibilidade coas empresas e sociedade

Ler máis