No laboratorio con… Xosé Manuel Pardo López, profesor da USC e investigador do CITIUS

No laboratorio con… é un espazo onde semanalmente vos presentaremos, a través de 5 preguntas, o talento e a excelencia dos investigadores de Campus Vida. Hoxe presentámosvos ao Xosé Manuel Pardo López, profesor da USC e pertencente á Grupo de Visión Artificial do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías e Información, CITIUS.

read more →

A noticia da semana… O CIQUS colabora co Instituto de Materiais e Medidas de Referencia da UE

Durante a última semana, a investigadora postdoctodal Anandasagari Arcot Rajashekar, do Instituto de Materiais e Medidas de Referencia (IMMR) da UE, foi adestrado polo Grupo de Investigación do Profesor Francisco Rivadulla, no CIQUS.

read more →

O futuro ao microscopio… MD.USe!, Solucións computacionais para sistemas experimentais

Coñece de primeira man como será o futuro. Os nosos investigacións preséntanche as súas liñas de investigación máis prometedoras encamiñadas a mellorar a calidade de vida e a xerar emprego, riqueza e desenvolvemento social e económico. Hoxe presentámosvos un proxecto coordinado por Rebeca García-Fandiño, denominado MD.USe!, Solucións computacionais para sistemas experimentais, que se desenvolve no CIQUS.

read more →

A noticia da semana… Campus Vida na Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia

Tags:

O pasado venres 6 de setembro, o reitor da USC, Juan Casares Long xunto cos reitores das Universidades da Coruña e Vigo, reuniuse co Conselleiro de Economía e Industria así como co Director da Axencia Galega de Innovación (GAIN). Esta reunión tivo por obxecto pechar as actividades e liñas estratéxicas de Galicia no marco da […]

read more →

O futuro ao microscopio… Nanoestructuras poliméricas para aplicacións biomédicas

Coñece de primeira man como será o futuro. Os nosos investigacións preséntanche as súas liñas de investigación máis prometedoras encamiñadas a mellorar a calidade de vida e a xerar emprego, riqueza e desenvolvemento social e económico. Hoxe presentámosvos un proxecto coordinado por Eduardo Fernández Megía, denominado Nanoestruturas poliméricas para aplicacións biomédicas.

read more →

No Laboratorio con… Fernando J. Lopez García, Investigador no CiQUS

No laboratorio con… é un espazo onde semanalmente vos presentaremos, a través de 5 preguntas, o talento e a excelencia dos investigadores de Campus Vida. Hoxe presentámosvos a Fernando J. Lopez García, Investigador no CiQUS.

read more →

A noticia da semana… O CiTIUS participará nun proxecto europeo para acelerar o desenvolvemento de cidades intelixentes

Obter unha ferramenta para mellorar a eficiencia enerxética e a planificación sostible das cidades europeas; ese é o obxectivo do proxecto PLEEC (Planning for Energy Efficient Cities), unha investigación na que participarán 13 países europeos, representados por 18 socios, entre os que se atopa o CiTIUS.

read more →

Campus Vida participa no proxecto europeo TRANSBIO financiado polo Programa de Cooperación Territorial Europea, Espazo Sudoeste Europeo.

Tags:

O Comité de Programación do Programa de Cooperación Territorial Europea do Espazo Sueste Europeo acaba de aprobar o proxecto “Bio-cluster Transnacional do Espazo Sueste Europeo” (TRANSBIO) do cal Campus Vida é socio.

read more →

O profesor Mascareñas, adscrito ao CIQUS, seleccionado para recibir unha Advanced Grant

A súa investigación terá como obxectivo o desenvolvemento de métodos de síntese química con catalizadores metálicos para levar a cabo reaccións directamente en medios fisiolóxicos e no interior de células vivas. O proxecto METBIOCAT presentado por José Luis Mascareñas Cid, catedrático de Química Orgánica da USC e que actualmente lidera no CIQUS un grupo de investigación altamente competitivo, […]

read more →

No laboratorio con… Dora Blanco Heras, profesora na USC e investigadora do CITIUS

No laboratorio con… é un espazo onde semanalmente vos presentaremos, a través de 5 preguntas, o talento e a excelencia dos investigadores de Campus Vida. Hoxe presentámosvos a Dora Blanco Heras, profesora na USC e investigadora do CITIUS.

read more →