O futuro ao microscopio… ObERStress: Hypothalamic lipotoxicity and endoplasmic reticulum stress: a new pathophysiological mechanism of obesity.

Coñece de primeira man como será o futuro. Os nosos investigadores preséntanche as súas liñas de investigación máis prometedoras encamiñadas a mellorar a calidade de vida e a xerar emprego, riqueza e desenvolvemento social e económico. Hoxe presentámosvos un proxecto desenvolvido por Miguel López, dentro do grupo de investigación denominado NeurObesity, no Centro de Investigación en […]

read more →

No laboratorio con… Xosé Manuel Pardo López, profesor da USC e investigador do CITIUS

No laboratorio con… é un espazo onde semanalmente vos presentaremos, a través de 5 preguntas, o talento e a excelencia dos investigadores de Campus Vida. Hoxe presentámosvos ao Xosé Manuel Pardo López, profesor da USC e pertencente á Grupo de Visión Artificial do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías e Información, CITIUS.

read more →

A noticia da semana… O CIQUS colabora co Instituto de Materiais e Medidas de Referencia da UE

Durante a última semana, a investigadora postdoctodal Anandasagari Arcot Rajashekar, do Instituto de Materiais e Medidas de Referencia (IMMR) da UE, foi adestrado polo Grupo de Investigación do Profesor Francisco Rivadulla, no CIQUS.

read more →

O futuro ao microscopio… MD.USe!, Solucións computacionais para sistemas experimentais

Coñece de primeira man como será o futuro. Os nosos investigacións preséntanche as súas liñas de investigación máis prometedoras encamiñadas a mellorar a calidade de vida e a xerar emprego, riqueza e desenvolvemento social e económico. Hoxe presentámosvos un proxecto coordinado por Rebeca García-Fandiño, denominado MD.USe!, Solucións computacionais para sistemas experimentais, que se desenvolve no CIQUS.

read more →

A noticia da semana… Campus Vida na Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia

Tags:

O pasado venres 6 de setembro, o reitor da USC, Juan Casares Long xunto cos reitores das Universidades da Coruña e Vigo, reuniuse co Conselleiro de Economía e Industria así como co Director da Axencia Galega de Innovación (GAIN). Esta reunión tivo por obxecto pechar as actividades e liñas estratéxicas de Galicia no marco da […]

read more →

No laboratorio con… Ricardo Lage, investigador da área cardiovascular do CIMUS.

Tags:

No laboratorio con… é un espazo onde semanalmente vos presentaremos, a través de 5 preguntas, o talento e a excelencia dos investigadores de Campus Vida. Hoxe presentámosvos ao Ricardo Lage, pertencente á área cardiovascular do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela no CIMUS coordinado polo Dr. José Ramón González Juanatey.  Nome e apelidos: Ricardo Lage Posto / Grupo […]

read more →

No laboratorio con… Ricardo Lage, investigador da área cardiovascular do CIMUS.

No laboratorio con… é un espazo onde semanalmente vos presentaremos, a través de 5 preguntas, o talento e a excelencia dos investigadores de Campus Vida. Hoxe presentámosvos ao Ricardo Lage, pertencente á área cardiovascular do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela no CIMUS coordinado polo Dr. José Ramón González Juanatey. 

read more →

A noticia da semana… A USC é a cuarta en España co maior número de contratos de licenza e primeira opción.

Tags:

O traballo da Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento daUSC, consolidada fai agora 3 anos, comeza a dar os seus froitos. Dentro da actual crise económica que sofre o noso país, os resultados de investigación da Universidade seguen sendo rendibles, polo menos sono as licenzas de patentes.

read more →

O futuro ao microscopio… Nanoestructuras poliméricas para aplicacións biomédicas

Coñece de primeira man como será o futuro. Os nosos investigacións preséntanche as súas liñas de investigación máis prometedoras encamiñadas a mellorar a calidade de vida e a xerar emprego, riqueza e desenvolvemento social e económico. Hoxe presentámosvos un proxecto coordinado por Eduardo Fernández Megía, denominado Nanoestruturas poliméricas para aplicacións biomédicas.

read more →

No Laboratorio con… Fernando J. Lopez García, Investigador no CiQUS

No laboratorio con… é un espazo onde semanalmente vos presentaremos, a través de 5 preguntas, o talento e a excelencia dos investigadores de Campus Vida. Hoxe presentámosvos a Fernando J. Lopez García, Investigador no CiQUS.

read more →