O futuro ao microscopio… Innopharma. Plataforma de farmacoxenómica aplicada á validación de dianas e descubrimento de fármacos candidatos a fases preclínicas no Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS)

Tags:

Coñece de primeira man como será o futuro. Os nosos investigadores preséntanche as súas liñas de investigación máis prometedoras encamiñadas a mellorar a calidade de vida e a xerar emprego, riqueza e desenvolvemento social e económico. Hoxe presentámosvos un proxecto desenvolvido dende o CiMUS.

read more →

O futuro ao microscopio… Estudo espectroscópico e computacional de Catalizadores Supramoleculares para a división fotocatalítica da auga

Tags:

Coñece de primeira man como será o futuro. Os nosos investigadores preséntanche as súas liñas de investigación máis prometedoras encamiñadas a mellorar a calidade de vida e a xerar emprego, riqueza e desenvolvemento social e económico. Hoxe presentámosvos un proxecto desenvolvido dende o CIQUS.

read more →

O futuro ao microscopio… Ámbito de control intelixente e distribuído para o despregamento doado e rápido de robots en ámbitos descoñecidos

Tags:

Coñece de primeira man como será o futuro. Os nosos investigadores preséntanche as súas liñas de investigación máis prometedoras encamiñadas a mellorar a calidade de vida e a xerar emprego, riqueza e desenvolvemento social e económico. Hoxe presentámosvos un proxecto desenvolvido dende o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías dá Información (CITIUS).

read more →

O futuro ao microscopio…Serotipos, xenes de virulencia e tipado molecular de E. coli produtores de betalactamasas de espectro estendido (BLEEs). Caracterización do clon emerxente intercontinental O25:H4-ST131

Tags:

Coñece de primeira man como será o futuro. Os nosos investigadores preséntanche as súas liñas de investigación máis prometedoras encamiñadas a mellorar a calidade de vida e a xerar emprego, riqueza e desenvolvemento social e económico. Hoxe presentámosvos un proxecto desenvolvido dende o Departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía, Facultade de Veterinaria, Universidade de Santiago de […]

read more →

O Futuro ao microscopio… O xene de susceptibilidade a cavernomas cerebrais CCM3 e a senescencia celular

Tags:

Coñece de primeira man como será o futuro. Os nosos investigadores preséntanche as súas liñas de investigación máis prometedoras encamiñadas a mellorar a calidade de vida e a xerar emprego, riqueza e desenvolvemento social e económico. Hoxe presentámosvos un proxecto coordinado dende o CIMUS que investigan para sobre o xene de susceptibilidade a cavernomascerebrais CCM3 e a senescencia […]

read more →

O futuro ao microscopio… Os nanomedicamentos: unha estratexia no tratamento integral do cancro

Tags:

Coñece de primeira man como será o futuro. Os nosos investigadores preséntanche as súas liñas de investigación máis prometedoras encamiñadas a mellorar a calidade de vida e a xerar emprego, riqueza e desenvolvemento social e económico. Hoxe presentámosvos un proxecto desenvolvido dende o CIMUS sobre os nanomedicamentos e a súa aplicación no tratamento do cancro.

read more →

O futuro ao microscopio… Desenvolvemento e implementación de novas tecnoloxías e protocolos no estudo de ecoloxía reprodutiva pesqueira

Tags:

Coñece de primeira man como será o futuro. Os nosos investigadores preséntanche as súas liñas de investigación máis prometedoras encamiñadas a mellorar a calidade de vida e a xerar emprego, riqueza e desenvolvemento social e económico. Hoxe presentámosvos un proxecto coordinado dende o CITIUS que investigan sobre o desenvolvemento e implementación de novas tecnoloxías no estudo de […]

read more →