A noticia da semana… Cambio climático e sustentabilidade enerxética: hacia un crecemento sostible

Tags:

Continúa o paulatino quecemento global do planeta. Así se deduce dos datos subministrados pola NASA que indican unha suba da temperatura media do pasado ano 2012 de ata 0,6 graos respecto aos valores rexistrados a mediados do século XX. Este feito, provocado polo denominado efecto invernadoiro, débese á acumulación na atmosfera de certos gases como […]

read more →

A noticia da semana… Horizonte 2020, o futuro programa marco de financiamento da I+D e da innovación

Tags:

O Consello Europeo acaba de alcanzar un acordo xeral sobre os principais elementos de “Horizonte 2020”, o futuro programa marco de financiamento da I+D e a innovación de 2014 a 2020. O Consello adoptou conclusións sobre os elementos clave para a consecución do Espazo Europeo de Investigación (ERA) en 2014, que deberá basearse no impulso […]

read more →

Campus Vida participa nun proxecto para achegar a investigación ás aulas a través da instalación de acuarios nos colexios galegos

Tags:

Campus Vida participa no proxecto “Unha Cebra na Auga” que achegará o mundo da investigación aos colexios a través de 2 ferramentas: A instalación de acuarios nas aulas con peixes Zebra, un dos modelos básicos da investigación en Bioloxía. A través desta ferramenta, os alumnos poderán seguir o ciclo biolóxico do peixe cebra: embrión-larva-adulto (duración tres […]

read more →

A noticia da semana… A industria farmacéutica na investigación temperá de fármacos

Tags:

Como cada ano, e dende a materia “Screening farmacolóxico e dianas terapéuticas en fases temperás de descubrimento de fármacos”, do Máster de Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos da USC, invítanse a participar na docencia desta, a expertos da Industria farmacéutica no ámbito de I+D deMedicamentos.

read more →

A noticia da semana… A USC participa nun proxecto europeo para promover as capacidades e habilidades emprendedoras das nenas a través do uso das TICs

Tags:

A Comisión Europea ven de aprobar un proxecto europeo liderado polo Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) no que participa o grupo de investigación Tecnoloxía Educativa (Technoeduc) da Universidade de Santiago de Compostela.

read more →

A noticia da semana…Campus Vida lidera unha iniciativa sobre a promoción da igualdade de xénero no ámbito da investigación en ciencias da vida.

Tags:

A finalidade desta iniciativa é promover unha mellor integración da perspectiva de xénero nas institucións de investigación a través de tres obxectivos principais.

read more →