Rankings e Indicadores

2ª universidade española en capacidade de atracción de novos estudante (Informe CYD 2008)

Entre as 5 universidades europeas líderes na xestión de Erasmus Mundus y entre as 25 primeiras en capacidad de captación de estudantes extranxeiros

2ª Universidade en canto a capacidade investigadora (Informe CYD 2008)

2ª Universidade en ingresos en I+D por PDI (Informe CRUE 2008, ano 2006)

5ª Universidade en facturación por contratos de I+D (Informe Red OTRI- 2008)

4ª Universidade por solicitudes de patentes PCT na OEPM, (Informe CYD 2008) e 1ª en canto a ingresos por royalties (Informe Red OTRI-2008)

Líder de Redes Internacionais (Grupo COMPOSTELA; Red EMPRENDIA…)

Referente nacional en emprendemento e promotora de UNIRISCO (www.unirisco.org), primeira Sociedade de Capital Risco promovida por unha Universidade española.

1ª universidade do Estado en elaborar unha Memoria de Responsabilidade Social (ano 2003)

Preme sobre cada un dos apartados se dexexas minimizar o seu contido

Mellora Docente e EEE

Scientific improvement

Transfer indicators

Infraestructures and town-planning

Sustainability