Campus Vida participa no proxecto europeo TRANSBIO financiado polo Programa de Cooperación Territorial Europea, Espazo Sudoeste Europeo.

O Comité de Programación do Programa de Cooperación Territorial Europea do Espazo Sueste Europeo acaba de aprobar o proxecto “Bio-cluster Transnacional do Espazo Sueste Europeo” (TRANSBIO) do cal Campus Vida é socio.O proxecto TRANSBIO, construído sobre os éxitos e resultados do proxecto INTERBIO, ten como ambición contribuír a mellorar o ecosistema de innovación no ámbito da bio saúde favorecendo a colaboración estreita entre o mundo académico e investigador e o tecido empresarial. A finalidade última é constituírse como un bio-cluster de referencia no sueste europeo.

A rede está composta por un equipo de universidades, centros de investigación, clusters, asociacións empresarias, parques científicos e outros de España, Francia e Portugal. O equipo local está formado á súa vez pola Universidade de Santiago de Compostela, a Fundación Ramón Domínguez e o Clúster Tecnolóxico Empresarial de Ciencias dá Vida de Galicia (BIOGA).

O proxecto presenta catro eixes de actuación fundamentais: o primeiro está dedicado á investigación e á formación, no cal se pretende mellorar a capacitación profesional do persoal investigador. O segundo versa sobre a mellora do ecosistema de ciencia e innovación no ámbito da biotecnoloxía e saúde favorecendo a transferencia de tecnoloxía e os procesos de innovación. Outro dos eixes de actuación do proxecto facilitará a emerxencia de proxectos colaboradores de I+D+i entre o ámbito académico e investigador e o empresarial.

Finalmente, o último bloque de actuacións estará dirixido á creación e desenvolvemento de empresas. Diversas actuacións, eventos,workshorps e cursos serán organizados no marco do proxecto e estarán abertos ao conxunto da comunidade de Campus Vida. Publicidade periódica destas será ofrecida tanto a través da páxina de Campus Vida como do Boletín de Información do Vicerretorado de Investigación e Innovación.Facebooktwitterlinkedinmail

Comments are closed.