A investigadora do CiMUS Mª José Alonso ingresa na Academia Nacional de Medicina dos EEUU

O seu laboratorio foi pioneiro en numerosos descubrimentos no campo da Tecnoloxía Farmacéutica e a Nanomedicina. Agora, co recoñecemento da ‘National Academy of Medicine’ convértese na segunda persoa en España que obtén esta distinción.


A profesora María José Alonso, Investigadora Principal no CiMUS e catedrática de Biofarmacia e Tecnoloxía Farmacéutica na Universidade de Santiago de Compostela (USC), foi seleccionada como novo membro da Academia Nacional de Medicamento de Estados Unidos (NAM). Considerado como un dos máis altas honras nos campos da saúde e o medicamento, esta distinción recoñece o traballo de investigadores que alcanzaron logros profesionais sobresalientes e mostran un alto grao de compromiso de servizo público, distinguindo a carreira da Profesora Alonso no marco dunha candidatura promovida polo profesor Patrick Couvreur, da Universidade de Paris Sud (Francia) e o profesor Robert Langer, do Massachusets Institute of Technology (MIT, Cambridge, EE.UU).

O laboratorio de María José Alonso foi pioneiro en numerosos descubrimentos no campo da Tecnoloxía Farmacéutica e Nanomedicina. Coordinou varios consorcios de investigación financiados pola Organización Mundial da Saúde (OMS), a Fundación Bill e Melinda Gates e a Comisión Europea. Actualmente, a profesora Alonso está involucrada en 5 Proxectos da UE e coordina o Consorcio TRANS-INT UE.

É autora de máis de 235 contribucións científicas con máis de 11.600 citas (factor H 65) e artífice de 19 familias de patentes. Como honra á calidade dos seus traballos, foi clasificada entre as dez principais de Farmacoloxía (‘Times Higher Education Clasificación Internacional’), e forma parte do Consello Editorial de 12 revistas científicas.

mjalonsonma

Entre 2006 e 2010 foi Vicerreitora de Investigación e Innovación da USC. Asesorou ao Ministerio español de Ciencia e Innovación  na elaboración da Lei de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (2011), e igualmente formou parte do Consello Asesor do Ministerio de Sanidade en España.

Así mesmo, a profesora Alonso ocupou postos de responsabilidade en varias sociedades científicas, entre elas a Controlled Release Society (CRS), unha organización global cuxo obxectivo principal é ampliar o coñecemento e as aplicacións da ciencia e tecnoloxía dos sistemas de transporte de fármacos. Ademais do seu recente ingreso na NAM, forma parte doutras tres academias científicas: a Academia de Farmacia de Galicia, a Real Academia de Ciencias de Galicia e a Real Academia de Farmacia de España.

Sobre a NAM (Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos)

A Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos ocúpase de asuntos cruciais en ámbitos como saúde, ciencia, medicamento e políticas relacionadas, promovendo accións positivas en todos os sectores. NAM traballa xunto á Academia Nacional de Ciencias e a Academia Nacional de Enxeñería para proporcionar asesoramento e unha análise independente e obxectivo ao conxunto do país, e promover outras actividades orientadas a resolver problemas complexos, funcionando como órgano consultivo na toma de decisións de interese público. Todas estas academias fomentan tamén a educación e a investigación, premian as contribucións máis sobresalientes ao coñecemento e aumentan a capacidade de comprensión do gran público en materia de ciencia, enxeñería e medicamento. Coa aceptación do seu nomeamento, os membros comprométense a ofrecer voluntariamente os seus servizos nas distintas actividades das academias.

Facebooktwitterlinkedinmail

Here's your chance to leave a comment!